⇱ מגדל דוד
⇱ fb ⇱ ig
בינה: המפץ הגדול ותאוריית היחסות כמו היה היקום כאן לפנינו ו־כל שנותר לנו הוא ל־פרש אותו

Hybrid Ecosystems

– Entangled Others

מערכות אקולוגיות היברידיות היא סדרה מתמשכת של מחקרים שנועדו לחשוף את עולמנו הסבוך. במבט ראשון נראים העולם הדיגיטלי והפיזי נפרדים, מאכלסים שכבות שונות של מציאות. נדמה ששכבות אלו מייצרות אינטראקציה זו עם זו בחוסר רצון. הניתוק מתחזק עוד יותר בשל האופן שבו נוהגים לעצב ממשקים דיגיטליים. אך למעשה, המציאות של חיינו היא כזו שהעולם הדיגיטלי והעולם הפיזי שזורים זה בזה, משפיעים זה על זה כל העת, מעצבים ומעצבים מחדש, צורכים ופועלים.

הנטייה המושרשת בנו לראות את מעשה ידי האדם ”מלאכותי“, שונה מהטבע, מסתירה עוד יותר את המציאות שבה סוכנים דיגיטליים (תוכנה וחומרה) מתנהגים כמערכת אקולוגית ומקיימים אינטראקציה ככזאת גם עם העולם הטבעי.

בעבודתו מבקש סטודיו Entangled Others להציע תרגיל של דמיון מחדש באמצעות מודלים עצביים המכירים את החזות הארצית של עולמנו. חקר החזיונות העצביים-ספקולטיביים של המציאות שאנו מקיימים מנסה לתמרן ולעוות את היום יום שלנו לייצוגים ספקולטיביים של מצבי הסתבכות דיגיטלית ופיזית: אנו חוקרים את האופן שבו אנו יכולים למתוח את הדמיון שלנו כדי לראות עולם שבו מתקיימת אינטראקציה הרמונית בין חיים מלאכותיים וחיים טבעיים במערכת אקולוגית אחת בת קיימא.

Entangled Others

השתרגות (Entanglement) היא מצב מורכב שבו אי אפשר לומר על ישות יחידה שהיא נפרדת או אינה מושפעת מכל אחר המסתבך בה. איננו יכולים לאפיין את עצמנו ללא קיומם של אחרים, לפעול ללא אינטראקציה, לדבר מבלי להישמע. זהו מצב של ריבוי אני ואחרים החיים ונוכחים באותה מידה – יחד. המצע העשיר של המרחבים המופלאים והמפחידים בינינו לבין העולם הלא-אנושי אינו יכול להישאר כמרחב אסתטי בלבד. סטודיו Entangled Others עוסק בהסתבכות שלנו ושל האחרים עם עולם שהוא מעבר לאנושי, עולם שבו מטופחים מגוון וחיבור הדדי.