⇱ מגדל דוד
⇱ fb ⇱ ig
בינה: הפוסט-אנוש בעידן מכני הוא יצור שמסוגל להשתנות להשתמש בטכנולוגיות חדשות לאכלס את העולמות החדשים לשנות את כדור הארץ להפוך למעין גוף אדם / מכונה
Artificial Life As Entanglement, פייליקאן מק׳קורמיק :Entangled Others, שיח ⚫ לייב, 29 בדצמבר, 20:30 (שעון ישראל)

Artificial Life As Entanglement

– Entangled Others: פייליקאן מק׳קורמיק

בעת בה מערכות מורכבות וטכנולוגיות הופכות יותר ויותר בעלות השפעה ושכיחות בחיינו, עולה השאלה, כיצד נפתח אמפטיה כלפיי העל-אנושיים המופעים ומתגלים עם ההתפתחות הדיגיטלית? מה אנו יכולים ללמוד משימוש בכלים כגון בינה מלאכותית כחלק מחקרי, אינטראקטיבי ומכריע בפרקטיקה האמנותית?

Entangled Others: פייליקאן מק׳קורמיק

השתרגות (Entanglement) היא מצב מורכב שבו אי אפשר לומר על ישות יחידה שהיא נפרדת או אינה מושפעת מכל אחר המסתבך בה. איננו יכולים לאפיין את עצמנו ללא קיומם של אחרים, לפעול ללא אינטראקציה, לדבר מבלי להישמע. זהו מצב של ריבוי אני ואחרים החיים ונוכחים באותה מידה – יחד. המצע העשיר של המרחבים המופלאים והמפחידים בינינו לבין העולם הלא-אנושי אינו יכול להישאר כמרחב אסתטי בלבד. סטודיו Entangled Others עוסק בהסתבכות שלנו ושל האחרים עם עולם שהוא מעבר לאנושי, עולם שבו מטופחים מגוון וחיבור הדדי.